Skip to Main Content

SİYASET REHBERİ: Mülkiyet

Giriş

Müzakerelerin bu bölümü Mülkiyetle ilgili konuları içermektedir. Temel konular (a) malından edilmiş kişiler ve farklı mülk tiplerinin mevcut kullanıcıları için mülkiyet düzenlemeleri & telafiler ile toprak düzenlemesi yapılan alanlarda ve diğer alanlarda mülkiyet rejimleri & koşulları (b) mülkiyet komisyonunun yapısı, görevi ve işlevleri dahil mülkiyet düzenlemelerinin uygulanması ve izlenmesine dair mekanizmalarla ilgilidir. Müzakerelerin bu bölümü toprakla ilgili bölümle yakından ilişkilidir.

Tüm konular, iki bölgelilik, iki toplumluluk, siyasi eşitlik, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik, tek vatandaşlık prensipleriyle desteklenen bir federal çözümün kararlaştırılmış çerçevesine dayalı olarak müzakere edilmektedir.

Mülkiyet Konusundaki Önemli Başlıklar

2014-2017 Müzakereler Döneminde & Guterres Çerçevesinde Mülkiyet

Aşağıdaki bölüm (a) Guterres Çerçevesi'ndeki stratejik anlaşmaya dair çeşitli belgelere ve halka açık açıklamalara dayanan unsurlar, (b) 2014-2017 müzakere döneminde Mülkiyet başlığı altında üzerinde uzlaşı sağlanan veya görüş ayrılığı olan konuları içermektedir.


Creative Commons Licence.

Cyprus Dialogue Forum

Supported through the financial assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Cyprus Dialogue Forum and do not necessarily reflect the views of the European Union.