Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SİYASET REHBERİ: TOPRAK DÜZENLEMELERİ

GİRİŞ

Müzakerelerin bu bölümü Toprak Düzenlemeleri ile ilgili konuları içermektedir. Buradaki ana konular (a) her bir kurucu devletin toprak ve kıyı şeridi olarak sahip olacağına ve toprak düzenlemesi yapılan bölgelere kaç kişinin geri dönebileceğine dair yüzdelerle ilgili toprak düzenlemeleri, (b) her kurucu devletin bir harita üzerinde gösterilen toprak sınırları, (c) yer değiştirme & yeniden yerleşme için mekanizmalar, anlaşmalar ve toprak düzenlemelerinin aşamalarına dair konulardır. Müzakerelerin bu bölümü mülkiyetle ilgili bölümle yakın ilişkilidir.

Tüm konular, iki bölgelilik, iki toplumluluk, siyasi eşitlik, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik, tek vatandaşlık prensipleriyle desteklenen bir federal çözümün kararlaştırılmış çerçevesine dayalı olarak müzakere edilmektedir.

TOPRAK DÜZENLEMELERİ KONUSUNDAKİ ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

2004 - ANNAN PLANI HARİTALAR

 

2014-2017 MÜZAKERELER DÖNEMİNDE & GUTERRES ÇERÇEVESİNDE TOPRAK DÜZENLEMELERİ

Aşağıdaki bölüm (a) Guterres Çerçevesi'ndeki stratejik anlaşmaya dair çeşitli belgelere ve halka açık açıklamalara dayanan unsurlar, (b) 2014-2017 müzakere döneminde Toprak Düzenlemeleri başlığı altında üzerinde uzlaşı sağlanan veya görüş ayrılığı olan konuları içermektedir.

Creative Commons Licence.

2021 Cyprus Dialogue Forum.

Supported through the financial assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Cyprus Dialogue Forum and do not necessarily reflect the views of the European Union.