Skip to Main Content

SİYASET REHBERİ: Toprak Düzenlemeleri

Giriş

Müzakerelerin bu bölümü Toprak Düzenlemeleri ile ilgili konuları içermektedir. Buradaki ana konular (a) her bir kurucu devletin toprak ve kıyı şeridi olarak sahip olacağına ve toprak düzenlemesi yapılan bölgelere kaç kişinin geri dönebileceğine dair yüzdelerle ilgili toprak düzenlemeleri, (b) her kurucu devletin bir harita üzerinde gösterilen toprak sınırları, (c) yer değiştirme & yeniden yerleşme için mekanizmalar, anlaşmalar ve toprak düzenlemelerinin aşamalarına dair konulardır. Müzakerelerin bu bölümü mülkiyetle ilgili bölümle yakın ilişkilidir.

Tüm konular, iki bölgelilik, iki toplumluluk, siyasi eşitlik, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik, tek vatandaşlık prensipleriyle desteklenen bir federal çözümün kararlaştırılmış çerçevesine dayalı olarak müzakere edilmektedir.

Toprak Düzenlemeleri Konusundaki Önemli Başlıklar

2004 - Anan Planı Haritalar

 

2014-2017 Müzakereler Döneminde & Guterres Çerçevesinde Toprak Düzenlemeleri

Aşağıdaki bölüm (a) Guterres Çerçevesi'ndeki stratejik anlaşmaya dair çeşitli belgelere ve halka açık açıklamalara dayanan unsurlar, (b) 2014-2017 müzakere döneminde Toprak Düzenlemeleri başlığı altında üzerinde uzlaşı sağlanan veya görüş ayrılığı olan konuları içermektedir.


Creative Commons Licence.

Cyprus Dialogue Forum

Supported through the financial assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Cyprus Dialogue Forum and do not necessarily reflect the views of the European Union.