Skip to Main Content Header with Logo and Underline

SİYASET REHBERİ: Ana Sayfa

Bu Rehber Hakkında

Bu rehber Kıbrıs Diyalog Formu (KDF) Ortak Bilgi Kaynakları Serisi'nin bir parçasıdır. Amacı Kıbrıs resmi müzakerelerine dair konularda kapsamlı bir bilgi kaynağı sunmak olup diyaloğa dahil olan tarafları her düzeyde desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

Rehber, resmi müzakerelerin altı (6) ana başlığı etrafında şekillendirilmiştir. Bunlar; Yönetim & Güç Paylaşımı, Toprak, Mülkiyet, Ekonomik Konular, AB Konuları ile Güvenlik ve Garantilerdir. Rehber her bir başlık altında, geçmiş müzakere aşamalarının tarihsel bir haritalandırılması ve mevcut müzakere aşamasındaki gelişmelere dair bilgi sağlamak yoluyla ana konularla ilgili genel bilgilendirme yapacak şekilde tasarlanmıştır.

Rehberdeki tüm bilgilerin kaynağı kamuya açık orijinal belgelerdir (ör. önceki planlar, yakınlaşmalar, anlaşmalar, kararlar, vs...).

Kıbrıs Diyalog Formu Hakkında

Kıbrıs Diyalog Forumu (bundan böyle KDF veya Forum), Kıbrıs'taki her iki toplumun siyasi, ekonomik ve sosyal paydaşlarından oluşan gayri-resmi, çok partili bir diyalog alanıdır. Forum, yerel paydaşlar tarafından güvenli bir diyalog alanı ve genel barış sürecine uzun vadeli destek için eşlik edecek bir mekanizma olarak tasarlanmıştır.

Forum içerisinde paydaşlar, sorunları ortak bir şekilde tespit eder ve ortak değerlerin, seçeneklerin ve gelecek için ortak vizyonların geliştirilmesi için çalışırlar. Bu tür bir anlayış, diyaloğun temelini oluşturan, ortaklaşmışbilgi yoluyla mümkün olur. Paydaşlar ortaklaşa kabul edilen bilgi ve kaynaklar vasıtasıyla, karşılıklı bilgi alış-verişini ve sorunları giderme seçeneklerini keşfederler. Paylaşılan bilgi kaynakları, paydaşların bilgiye dayalı bir diyalog kurmasına olanak tanır. Bu kaynak kılavuz, Forumun Ortak Bilgi Kaynaklarının bir parçasını oluşturur.

Kıbrıs Diyalog Formu, paydaşların kendi sürecidir. Paydaşlar bu süreçte, diyalogların gündemini, ilkelerini ve sonuçlarını tanımlarlar. Forum içinde ulaşılan her ortak anlayış, toplumları birbirine yaklaştıran bir kilometre taşıdır. Bu tür ortak anlayışlar, resmi müzakere sürecini bir güvenlik ağı görevi görerek ve çözüme giden yolu hazırlayarak destekleyebilir.

Forum, ortak bilgi kaynaklarından ve kaynak kılavuzlardan sorumlu bir Sekreterya tarafından desteklenmektedir. Kaynak kılavuzlar hakkında daha fazla bilgi için info@cydialogue.org. Kıbrıs Diyalog Formu hakkında daha fazla bilgi için www.cydialogue.org adresini ziyaret edebilirsiniz.