Skip to Main Content Header with Logo and Underline

SİYASET REHBERİ: Kronolojik Zaman Çizelgesi

 

Aşağıdaki zaman çizelgesinin amacı Kıbrıs müzakere süreçlerindeki önemli dönemeçler ile olayları ve bu olayların ardından bir çözüm bulmak amacıyla ortaya konan çabaları göstermeyi hedeflemektedir.  Farklı müzakere dönemlerinde kaydedilen ilerlemeler, varılan anlaşmalar ve/veya sunulan önerilerin yanı sıra bu dönemlerde yaşanan önemli olaylara vurgu yapılmaktadır. Çizelge aynı zamanda İngiliz Koloni Dönemi'nden Kıbrıs müzakerelerindeki en son gelişmelere kadar kilit önem arz eden olayları da kapsamaktadır.