Skip to Main Content

SİYASET REHBERİ: Kronolojik Zaman Çizelgesi

Giriş

Aşağıdaki zaman çizelgesinin amacı Kıbrıs müzakere süreçlerindeki önemli dönemeçler ile olayları ve bu olayların ardından bir çözüm bulmak amacıyla ortaya konan çabaları göstermeyi hedeflemektedir.  Farklı müzakere dönemlerinde kaydedilen ilerlemeler, varılan anlaşmalar ve/veya sunulan önerilerin yanı sıra bu dönemlerde yaşanan önemli olaylara vurgu yapılmaktadır. Çizelge aynı zamanda İngiliz Koloni Dönemi'nden Kıbrıs müzakerelerindeki en son gelişmelere kadar kilit önem arz eden olayları da kapsamaktadır.

Kronolojik Zaman Çizelgesi


Creative Commons Licence.

Cyprus Dialogue Forum

Supported through the financial assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Cyprus Dialogue Forum and do not necessarily reflect the views of the European Union.