Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SİYASET REHBERİ: ÇÖZÜM ÇERÇEVESİ VE İLKELERİ

GİRİŞ

Kıbrıs Sorununun çözümü çeşitli müzakere aşamalarında belirlenen ve aşağıdaki prensiplerle desteklenen bir federal çözümü hedeflemektedir: İki bölgelilik, iki toplumluluk, siyasi eşitlik, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik ve tek birleşik Kıbrıs vatandaşlığı.  Aşağıdaki haritalandırma, çözüm ilkelerinin, çeşitli müzakere dönemlerinde nasıl geliştiklerini, her sürecin nasıl bir önceki yakınlaşmaların üzerine inşa edildiğini göstermek amacıyla geliştirilmiştir.

FEDERAL ÇÖZÜM İLKELERİ

2014 - 2017 MÜZAKERELER - STRATEJİK BİR ANLAŞMA İÇİN 'GUTERRES ÇERÇEVESİ'

BMGS, 30 Haziran 2017'de Crans Montana'da taraflara hala bir karara varılamamış olan altı önemli konunun eş zamanlı olarak çözülmesi için kapsamlı çözüme gidecek nihai paketin unsurları olarak bir 'çerçeve' sunmuştur. 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihleri arasında taraflar bu altı bölümlük çerçeve üzerinden bir stratejik anlaşmaya varmak üzere müzakere etme girişiminde bulunmuşlar ancak nihayetinde bu konuda başarılı olamamışlardır. Bu çerçevenin (11 Şubat 2014 ve günümüze kadar sağlanan yakınlaşmalarla birlikte) gelecekteki müzakereler için zemin teşkil edeceği iki toplum lideri tarafından da 2019 yılında yeniden teyit edilmiştir. Her iki taraf da çerçeveyi farklı yorumluyor gibi görünse de, bu bilgi formunun amacı stratejik bir anlaşmanın bir kısmını oluşturmak üzere hala kararlaştırılması gereken unsurları ortaya koymaktır.

 Halka açık çeşitli belgeler ve açıklamalardan yararlanılarak hazırlanan aşağıdaki belgeler BMGS'nin önerdiği ve liderlerin 2019'da kabul ettikleri şekliyle (a) stratejik anlaşmanın bir kısmını oluşturacak temel unsurları ve (b) Crans Montana konferansını da kapsayan ve 2014-2017 yılları arasında gerçekleştirilen müzakerelerdeki ilerlemeyi içermektedir.

Creative Commons Licence.

2021 Cyprus Dialogue Forum.

Supported through the financial assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Cyprus Dialogue Forum and do not necessarily reflect the views of the European Union.