Skip to Main Content

SİYASET REHBERİ: Yönetim & Güç Paylaşımı

Giriş

Bu müzakere başlığı Federal Devlet ve Kurucu Devletlerin yetkileri & yapılarına dair yönetim ve güç paylaşımı konularını içermekte ve oluşum, karar alma ve tıkanıklıkların çözülmesi mekanizmalarının yanı sıra federal devlet ile kurucu devletler arasındaki ilişki, hiyerarşi ve işbirliğine dair konuları değerlendirmektedir.

Tüm konular, iki bölgelilik, iki toplumluluk, siyasi eşitlik, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik, tek vatandaşlık prensipleriyle desteklenen bir federal çözümün kararlaştırılmış çerçevesine dayalı olarak müzakere edilmektedir

Yönetim ve Güç Paylaşımı Konularındaki Önemli Başlıklar

2014-2017 Müzakereler Döneminde & Guterres Çerçevesinde Yönetim & Güç Paylaşımı

Aşağıdaki bölüm (a) Guterres Çerçevesi'ndeki stratejik anlaşmaya dair çeşitli belgelere ve halka açık açıklamalara dayanan unsurlar, (b) 2014-2017 müzakere döneminde Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığı altında üzerinde uzlaşı sağlanan veya görüş ayrılığı olan konuları içermektedir.


Creative Commons Licence.

Cyprus Dialogue Forum

Supported through the financial assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Cyprus Dialogue Forum and do not necessarily reflect the views of the European Union.