Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SİYASET REHBERİ: YÖNETİM & GÜÇ PAYLAŞIMI

GİRİŞ

Bu müzakere başlığı Federal Devlet ve Kurucu Devletlerin yetkileri & yapılarına dair yönetim ve güç paylaşımı konularını içermekte ve oluşum, karar alma ve tıkanıklıkların çözülmesi mekanizmalarının yanı sıra federal devlet ile kurucu devletler arasındaki ilişki, hiyerarşi ve işbirliğine dair konuları değerlendirmektedir.

Tüm konular, iki bölgelilik, iki toplumluluk, siyasi eşitlik, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik, tek vatandaşlık prensipleriyle desteklenen bir federal çözümün kararlaştırılmış çerçevesine dayalı olarak müzakere edilmektedir

YÖNETİM VE GÜÇ PAYLAŞIMI KONULARINDAKİ ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

2014-2017 MÜZAKERELER DÖNEMİNDE & GUTERRES ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM & GÜÇ PAYLAŞIMI

Aşağıdaki bölüm (a) Guterres Çerçevesi'ndeki stratejik anlaşmaya dair çeşitli belgelere ve halka açık açıklamalara dayanan unsurlar, (b) 2014-2017 müzakere döneminde Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığı altında üzerinde uzlaşı sağlanan veya görüş ayrılığı olan konuları içermektedir.

Creative Commons Licence.

2021 Cyprus Dialogue Forum.

Supported through the financial assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Cyprus Dialogue Forum and do not necessarily reflect the views of the European Union.