Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

SİYASET REHBERİ: MÜZAKERE SÜRECİ & TEMEL BELGELER

GİRİŞ

Kıbrıs sorununa dair müzakereler elli yıldan uzun bir süredir devam etmektedir. Müzakereler her zaman tavandan tabana, şeffaflıktan uzak ve rekabetçi olmuştur. Bir güvenlik ağının ve tıkanıklık açma mekanizmalarının olmadığı resmi müzakere süreci başlayıp durarak kesintilere uğramakta ve kaydedilen ilerlemeler, sonuç odaklı olmakta sınırlı kalmaktadır. Sürece her yeni başlangıç, üzerinde anlaşma sağlanmış konuların dahi yeniden müzakere edilmesi ve tıkanıklığa neden olan aynı konuların süreci durdurmaya devam etmesi ile sonuçlanmaktadır. İşte bu nedenle, iki toplumda da bir çözümün temel hususlarına dair ortak bir anlayışın olmaması ve sürecin kırılgan olması şaşırtıcı değildir. Bu tip süreçlerde siyasi paydaşların birlikte geliştirdikleri ortak anlayışlar sürecin çökmesini önleyecek bir güvenlik ağı görevi görmek ve bir siyasi çözüme ulaşmak için sürecin devamını sağlamak üzere önemli olabilir.

Bu bölümde Kıbrıs barış müzakereleri boyunca önerilmiş olan temel belgeler, anlaşmalar ve/veya planlar sunulmaktadır. Bu belgelerin her biri günümüz müzakerelerini etkilemiş ve şekillendirmiştir.

MÜZAKERE SÜREÇLERİ VE YAPILARI

ÖNEMLİ DÖKÜMANLAR & ÇÖZÜM PLANLARI

Creative Commons Licence.

2021 Cyprus Dialogue Forum.

Supported through the financial assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Cyprus Dialogue Forum and do not necessarily reflect the views of the European Union.