Skip to Main Content

SİYASET REHBERİ: Müzakere Süreci & Temel Belgeler

Giriş

Kıbrıs sorununa dair müzakereler elli yıldan uzun bir süredir devam etmektedir. Müzakereler her zaman tavandan tabana, şeffaflıktan uzak ve rekabetçi olmuştur. Bir güvenlik ağının ve tıkanıklık açma mekanizmalarının olmadığı resmi müzakere süreci başlayıp durarak kesintilere uğramakta ve kaydedilen ilerlemeler, sonuç odaklı olmakta sınırlı kalmaktadır. Sürece her yeni başlangıç, üzerinde anlaşma sağlanmış konuların dahi yeniden müzakere edilmesi ve tıkanıklığa neden olan aynı konuların süreci durdurmaya devam etmesi ile sonuçlanmaktadır. İşte bu nedenle, iki toplumda da bir çözümün temel hususlarına dair ortak bir anlayışın olmaması ve sürecin kırılgan olması şaşırtıcı değildir. Bu tip süreçlerde siyasi paydaşların birlikte geliştirdikleri ortak anlayışlar sürecin çökmesini önleyecek bir güvenlik ağı görevi görmek ve bir siyasi çözüme ulaşmak için sürecin devamını sağlamak üzere önemli olabilir.

Bu bölümde Kıbrıs barış müzakereleri boyunca önerilmiş olan temel belgeler, anlaşmalar ve/veya planlar sunulmaktadır. Bu belgelerin her biri günümüz müzakerelerini etkilemiş ve şekillendirmiştir.

Müzakere Süreçleri ve Yapıları

Önemli Dökümanlar & Çözüm Planları


Creative Commons Licence.

Cyprus Dialogue Forum

Supported through the financial assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Cyprus Dialogue Forum and do not necessarily reflect the views of the European Union.