Skip to Main Content

SİYASET REHBERİ: Güvenlik & Garantiler

Giriş

Müzakerelerin bu bölümü Güvenlik & Garantilerle ilgili konuları içermektedir. Ana konular (a) Anayasal Güvenlik, (b) İç Güvenlik, (c) Uygulama Güvenliği ve (d) Dış Güvenlik düzenlemeleri ile Garanti & İttifak Antlaşmalarının geleceğini içerir.  Tüm konular, iki bölgelilik, iki toplumluluk, siyasi eşitlik, tek egemenlik, tek uluslararası kimlik, tek vatandaşlık prensipleriyle desteklenen bir federal çözümün kararlaştırılmış çerçevesine dayalı olarak müzakere edilmektedir.

Güvenlik ve Garantiler - Önemli Başlıklar

2014-2017 Müzakereler Döneminde & Guterres Çerçevesinde Güvenlik & Garantiler

Aşağıdaki bölüm (a) Guterres Çerçevesi'ndeki stratejik anlaşmaya dair çeşitli belgelere ve halka açık açıklamalara dayanan unsurlar, (b) 2014-2017 müzakere döneminde Güvenlik ve Garantiler başlığı altında üzerinde uzlaşı sağlanan veya görüş ayrılığı olan konuları içermektedir.


Creative Commons Licence.

Cyprus Dialogue Forum

Supported through the financial assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Cyprus Dialogue Forum and do not necessarily reflect the views of the European Union.